EXPOZICE SLAVNOSTNĚ OTEVŘENY

V pátečních dopoledních hodinách, 18. června 2021, byly slavnostně otevřeny nové prohlídkové trasy Vlašského dvora za přítomnosti hostů, kteří se podíleli na realizaci projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr. 

Úvodního slova se ujal starosta Města Kutná Hora Josef Viktora, který mimo jiné popřál Vlašskému dvoru spoustu spokojených návštěvníků. Po něm si vzala slovo místostarostka Silvia Doušová, která poděkovala za odvedenou práci všem přítomným i těm, co se bohužel zúčastnit slavnostního otevření nemohli. Závěrem úvodního projevu se mikrofonu ujala ředitelka Průvodcovské služby Kutná Hora, Andrea Kapounková, která písní Hallelujah od Leonarda Cohena oficiálně otevřela bránu národní kulturní památky a vyzvala Petra Kolínského a Michala Maláska spolu s výše jmenovanými k přestřihnutí pásky. 

Poté následovala prohlídka nových expozic a to od Královské mincovny přes sklepení s kutnohorskou pověstí i filmové komnaty českých panovníků až po unikátní kapli se secesní výmalbou. V kapli sv. Václava a Ladislava proběhnul varhanní koncert Petry Bělohlávkové, kterým byla prohlídka nových expozic slavnostně uzavřena. 

Úvodní slovo a přivítání hostů. Zleva: Andrea Kapounková, Josef Viktora, Silvia Doušová. Foto: P. Schönbeková

Mimo prohlídek nových expozic bylo možné využít doprovodného programu, ze kterého si přítomní vždy mohli odnést něco na památku. Kdo může říct, že si vyrazil pražský groš přímo na nádvoří bývalé královské mincovny, kde si zároveň mohl vyzkoušet rýžování zlata a odnést si tak domů svoji minci, zlatinku nebo vlastnoručně zhotovený šperk. Jsou to právě ti, kteří tuto akci navštívili.

Nádvoří lemovaly stánky s kutnohorskými produkty. Návštěvníci mohli zahnat žízeň stříbrnou jedenáctkou nebo bezinkovou limonádou z Měšťanského pivovaru Kutná Hora, ochutnat vínko červené i bílé z rodinného vinařství Hanuš či se zakousnout do dobrot od Bistra Za rohem. Upomínkový předmět s motivem Kutné Hory mohli přítomní zakoupit na stánku Informačního centra a odnést si tak domů nějaký hezký dárek.

Zvýhodněného vstupu do nových prohlídkových tras využila polovina návštěvníků této akce. Věříme, že ti co to nestihli, se přijdou do expozic podívat v následujících dnech a doufáme, že se jim budou nové expozice líbit. 

Slavnostní přestřihnutí pásky. Zleva: Silvia Doušová, Josef Viktora, Andrea Kapounková, Petr Kolínský, Michal Malásek. Foto: P. Schönbeková

Od 13 hodin probíhaly na nádvoří přípravy na odpolední program, který začal v 15 hodin a ukončen byl v 19 hodin. Cílem celé akce bylo představit kutnohorákům i ostatním návštěvníkům novinky ve Vlašském dvoře a zajistit jim příjemně strávené odpoledne. Uvnitř prohlídkových tras zaujal  mincovní volant se sbírkou mincí od keltů až po současnost, skrytá zábavná hra v hledání skřítků i vzájemné propojení moderního pojetí expozic s historií budovy.

Celým odpolednem provázel úžasný hudebník DJ a saxofonista SaxoFrancis, jehož hudba roztančila příchozí a nádherně doplňovala atmosféru celého odpoledne. Na pódium vzniklo i improvizované hudební uskupení. Spolu se SaxoFrancisem si v triu zazpívali i dva ředitelé. Andrea Kapounková v roli Lady Gaga a Marek Černoch, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu, jako Bradley Cooper. Píseň Shallow zpestřená o sólo na saxofon v podání SaxoFrancise a propojení těchto tří lidí, při jejich premiéře, vzbudilo v řadách přítomných diváků velmi pozitivní ohlasy.

Nádvořím zněl saxofon SaxoFrancise celé odpoledne. Foto: L. Dytrychová

Autorky fotografií: Petra Schönbeková, Lenka Dytrychová