MUZEJNÍ NOC 2022

Muzejní noci, která je celorepublikovou akcí, jsme se v letošním roce zúčastnili spolu s celým městem Kutná Hora. Vlašský dvůr byl otevřen pro návštěvníky od 18.00 do 22.00.

Připravili jsme si půl hodinové prohlídky Královské mincovny a Královské kaple s kostýmovaným průvodcem. Prohlídka kaple byla obohacena třemi koncerty. Na saxofon preludoval Boris Buňka a zpříjemnil tak návštěvníkům prohlídky královské kaple při svíčkách.

Během muzejní noci nás navštívilo okolo 500 lidí. Za velkou účast jsme rádi a doufáme, že příští rok se opět zúčastníme. Všem děkujeme, že nás navštívili.