NOC KOSTELŮ

Letošní noc kostelů se nesla v duchu atmosféry královské kaple sv. Václava a Ladislava při svíčkách. Kostýmovaní průvodci provedli návštěvníky historií kaple i celého Vlašského dvora. Návštěvníci u nás sbírali razítka do „kostelního pasu“ a celkem jsem uspořádali šest prohlídek po sobě jdoucích v 30 minutových intervalech. Kapli navštívilo 122 lidi. Děkujeme za návštěvu. 

Během noci kostelů probíhala u nás ve Vlašském dvoře zároveň zkouška na letní scénické představení „Příběh mince“, návštěvníci tak občas na arkádách zaslechli úryvky z připravovaného díla.