OHLÉDNUTÍ S PRŮVODCOVSKOU

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM A VĚTŠÍ ČÁSTÍ ROKU 2020 U PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

Je konec září a Vlašský dvůr, sídlo kutnohorské průvodcovské služby, pomalinku utichá a jakoby se začínal ukládat k podzimnímu spánku. V loňském roce touto dobou se to tu hemžilo dětmi ze základních škol na výletech a štěbetalo to víc než vrabci na střeše. Letošní rok 2020 je však velmi zvláštní. Tak jak měl z počátku roku našlápnuto, co se počtu návštěvníků týká, v březnu jsme všichni, nejen Vlašský dvůr, ale i všechny ostatní památky, zjistili, že to bude jinak. Pro představu udávám tabulku na srovnání návštěv za stejné období dvou rozdílných let.

V roce 2019 navštívilo od ledna do konce srpna Vlašský dvůr 24.450 turistů, z toho 60% z nich bylo převážně zahraniční klientela. V letošním roce je to o víc jak polovinu méně. Od ledna do srpna nás navštívilo 10.003 turistů a z 93% pouze tuzemští klienti. Ty 3% zahraničních turistů jsou buď z února a počátku měsíce března, popřípadě za červenec, kdy se zde objevilo větší procento německy mluvících turistů. 

Průvodcovská služba však nezahálela ani v období uzavření vnitřních expozic Vlašského dvora. Zaměstnanci pracovali převážně z domova, tak, aby se po návratu mohli klientům věnovat ještě více, ochotněji a kvalitněji. Připravovali jsme se na nové expozice, které bychom měli v prosinci tohoto roku otevřít. Zkvalitňovali jsme technický a provozní systém pro nabídku okružních prohlídek celým městem Kutná Hora, při kterým spolupracujeme s ostatními památkami, ať už se jedná o Chrám sv. Barbory, Sedleckou katedrálu s Kostnicí, Dačického dům a další. Vymysleli jsme a do života průvodcovské uvedli dva nové produkty:

  • Parkovné, které představuje návštěvníkům park pod Vlašským dvorem a Pacákovy sady. Průvodce se projde s turisty zmiňovanou zelení a seznamuje je s plánovanými úpravami a zlepšení vzhledu teras během probíhající revitalizace
  • Kutná Hora filmová, týkající se, jak již název napovídá, filmů, pohádek a seriálů nejen českých, ale také ze zahraniční produkce, která se v Kutné Hoře realizuje.

Během uzavření vnitřních expozic jsme připravili miniseriál Průvodcovské služby a chystali se na podzimní spuštění nových expozic. Pět krátkých minutových videí můžete shlédnout na městském youtube kanále (odkaz v ikonce). 

Jednotlivé díly jsou zaměřeny dle záběru průvodcovské služby. Ten první se týká procházky městem s průvodcem s názvem Historkovné, na něj navazuje Královská mincovna, kde jsme využili poprvé prostor nově zrekonstruovaného sklepení. Královský palác s audienční síní a nově připravovanými komnaty panovníků, nádherná kaple, kterou se nám daří hudebními produkcemi oživovat každý měsíc a ten poslední díl slouží spíše jako ochutnávka toho dalšího, například že ve Vlašském dvoře můžete navštívit i Muzeum kutnohorských duchů a strašidel. Mrkněte na miniseriál s průvodcovskou službou a dejte nám třeba na facebooku nebo na instagramu vědět, jak se vám líbí. 

Domluvili jsme si „vzdělávací exkurze“ po ostatních památkách, připravovali nové balíčky a podařilo se nám domluvit produkt „čokoládových grošů“.

První produkt, který jsme po zklidnění vládních nařízení a opatření a při stále zavřených vnitřních expozicích, v květnu spustili, bylo Historkovné, procházka městem s průvodcem, s omezeným počtem lidí ve skupině. Rozhodli jsme se, že nalákáme potenciální turisty tím, že jim umožníme procházku městem i individuální. V tento moment má tak návštěvník pocit luxusu, kdy se průvodce věnuje pouze jemu. Historkovné tak probíhá s jedním turistou, ale také s celou skupinou.

I nadále úzce spolupracujeme na marketingových aktivitách s oddělením cestovního ruchu a marketingu města Kutná Hora