Výroční zpráva

Výroční zprávy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2024
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí
    o odmítnutí žádosti: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
    zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
    informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
    v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
    zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
    na právní zastoupení: 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
     poskytnutí výhradní licence: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
    způsobu jejich vyřízení: 0
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Rok 2023
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí
    o odmítnutí žádosti: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
    zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
    informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
    v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
    zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
    na právní zastoupení: 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
     poskytnutí výhradní licence: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
    způsobu jejich vyřízení: 0
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Rok 2022
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí
    o odmítnutí žádosti: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
    zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
    informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil
    v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
    zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů
    na právní zastoupení: 0
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
     poskytnutí výhradní licence: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
    způsobu jejich vyřízení: 0
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Rok 2021
1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
      osobních údajů: 0

Rok 2020
1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
     osobních údajů: 0

Rok 2019
1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
     osobních údajů: 0

Rok 2018
1. Počet podaných žádostí o informace: 0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění
    osobních údajů: 0